chinsing اقتصاد کشاورزی استان سمنان کشاورزی

chinsing: اقتصاد کشاورزی استان سمنان کشاورزی اقتصاد مقاومتی تولیدات دامی سمنان تغییر الگوی کشت

گت بلاگز اخبار اجتماعی خلبان پرواز تهران-یاسوج سکته کرده بود؟

در هیچ یک از گزارش ها راجع به علت سانحه پرواز تهران-یاسوج گفته نشده که آیا در ۳۳ ثانیه آخرین پرواز، خلبان و کمک خلبان هیچ تصویر العملی نداشته اند.

خلبان پرواز تهران-یاسوج سکته کرده بود؟

خلبان پرواز تهران-یاسوج سکته کرده بود؟

عبارات مهم : تصویر

در هیچ یک از گزارش ها راجع به علت سانحه پرواز تهران-یاسوج گفته نشده که آیا در ۳۳ ثانیه آخرین پرواز، خلبان و کمک خلبان هیچ تصویر العملی نداشته اند.

هوشنگ شهبازی خلبان خطوط هوایی کشور در گفت و گو با آفتاب یزد گفت: یافته های مجلس شورای اسلامی و شرکت هواپیمایی کشوری راجع به علت سانحه پرواز تهران-یاسوج را تایید میکنم ولی زیاد به آن اعتقاد نیستم لیکن نکات انحرافی در این گزارش وجود دارد.

وی افزود: هیچ گاه در این گزارش ها اشاره نشده که آیا در ۳۳ ثانیه آخرین پرواز خلبان و کمک خلبان هیچ تصویر العملی نداشته اند حدس میزنم خلبان سکته کرده باشد؛ یخ زدگی را منتفی نمی دانم ولی فکر می کنم عامل آن عدم تصویر العمل خلبان در چند ثانیه آخر باشد.

خلبان پرواز تهران-یاسوج سکته کرده بود؟

این خلبان ادامه داد: زمانی که از سوی مجلس به امور سانحه رفته بودم، همراه با چندینه تن از نمایندگان و مدیر کمیسیون عمران، نوار و جعبه سیاه هواپیما را با دقت گوش دادم و مدارک فرانسوی ها را هم خواندم؛ در آنجا هم تذکر دادم که با این که هواپیما ۵ بار ۵ اخطار متفاوت به خلبان و کمک خلبان در خصوص سقوط داده بوده ولی خلبان با وجود این اخطارها و سخنان کمک خلبان، تصویر العمل نشان نمی دهد، حتی گویی نفس هم نمی کشد؛ شاید به علت پرسشها پزشکی خلبان که نباید اجازه پرواز می داشت این اتفاق رخ داده باشد؛ جلوگیری از این اتفاق برعهده شرکت آسمان، بخش پزشکی شرکت هواپیمایی کشوری و خود شرکت هواپیمایی کشوری بوده است.

کاپیتان شهبازی خاطرنشان کرد: همانطور که قاضی شهریاری و امور سوانح هواپیمایی کشوری گفته اند تخلفات زیادی در این پرواز از سوی خلبان شرکت هواپیمایی آسمان و هواپیمایی کشوری انجام شده است است ولی این تخلفات هیچ کدام عامل اتفاق نبوده اند حتی اگر یخ زدایی روی هواپیما انجام نشده باشد فقط تخلف است همچنین عدم نظارت هواپیمایی کشوری هم تنها تخلف محسوب می شود نه عامل اتفاق ذکر این توصیه مهم است که اگر بال هواپیما یخ بزند خلبان می تواند آن را نجات دهد اینکه آیا خلبان این هواپیما را نجات نداده عامل اتفاق است خلبان ها آموزش دیده اند که هواپیماها را از آن شرایط خارج کنند بعد در اینجا عامل مهم عدم تصویر العمل خلبان در ۳۳ ثانیه آخر است.

در هیچ یک از گزارش ها راجع به علت سانحه پرواز تهران-یاسوج گفته نشده که آیا در ۳۳ ثانیه آخرین پرواز، خلبان و کمک خلبان هیچ تصویر العملی نداشته اند.

واژه های کلیدی: تصویر | تهران | خلبان | پرواز | هواپیما | هواپیما | کمک خلبان | شرکت هواپیمایی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog