chinsing اقتصاد کشاورزی استان سمنان کشاورزی

chinsing: اقتصاد کشاورزی استان سمنان کشاورزی اقتصاد مقاومتی تولیدات دامی سمنان تغییر الگوی کشت

گت بلاگز اخبار پزشکی حملات صرع منجر به زوال حافظه می شود

محققان به مکانیسمی پی برده اند که می تواند توضیح دهنده نحوه تاثیر حمله صرع بر بروز زوال حافظه و سایر پرسشها شناختی شود. 

حملات صرع منجر به زوال حافظه می شود

حملات صرع منجر به زوال حافظه می شود

عبارات مهم : حافظه

محققان به مکانیسمی پی برده اند که می تواند توضیح دهنده نحوه تاثیر حمله صرع بر بروز زوال حافظه و سایر پرسشها شناختی شود.

به گزارش مهر، مطالعه محققان دانشکده پزشکی بایلور تکزاس می تواند منجر به شیوه های تازه کم کردن معایب و نقایص شناختی در بیماری آلزایمر و سایر پرسشها مرتبط با حملات صرع شود.

حملات صرع منجر به زوال حافظه می شود

جنی چین، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «برخی حملات صرع می توانند منجر به تغییرات دائمی در حافظه بیماران مبتلا به آلزایمر شود.»

وی در ادامه می افزاید: «برای حل این مسئله، ما موش های آزمایشگاهی مبتلا به آلزایمر را مورد بررسی قرار دادیم و بر تغییرات ژنتیکی آنها تمرکز کردیم.»

محققان به مکانیسمی پی برده اند که می تواند توضیح دهنده نحوه تاثیر حمله صرع بر بروز زوال حافظه و سایر پرسشها شناختی شود. 

محققان تعداد پروتئین های دخیل در حافظه و یادگیری را اندازه گیری کردند و دریافتند میزان پروتئین deltaFosB به شدت در هیپوکامپ موش های مبتلا به آلزایمر که دارای حملات ناگهانی بودند، زیاد کردن می یابد.

در این مطالعه، محققان دریافتند بعد از حمله صرع، پروتئین جهت مدت طولانی در هیپوکامپ باقی می ماند.

چین در این باره می گوید: « deltaFosB مسئول تنظیم نمایان شدن سایر پروتئین هاست از اینرو آینده نگری می شود زیاد کردن میزان پروتئین deltaFosB مسئول توقف تولید پروتئین های است که جهت یادگیری و حافظه مهم هستند.»

حملات صرع منجر به زوال حافظه می شود

یافته ها نشان می دهد با زیاد کردن میزان deltaFosB، سایر پروتئین ها نظیر calbindin کم کردن می یابند، در نتیجه calbindin و deltaFosB از تنظیم کننده های مهم حافظه هستند.

واژه های کلیدی: حافظه | محققان | پروتئین | آلزایمر | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog